MUTLU ZİHİN, MUTLU BEYİN PROGRAMI

Bu kapsamlı eğitim programı;  liderlik, ilişkiler, işbirliği, özgüven, stres yönetimi, duygusal denge ve çeviklik, motivasyon, yaratıcılık yetkinliklerinde ilerleme sağlar.

Katılımcıların performans gelişimlerini;

başlıklarıyla ele alır.

Kişisel Dönüşümü hedefleyen eğitimlerimizin amacı,

Kişinin performansına direk etki eden bilindışı alanını keşfederek zihinsel kalıpları ve duyguları farketmek yoluyla tutum ve davranışların “kök nedenlerini” anlamayı sağlamak;

Kişiye zihnini ve duygusal alanını performansını arttıracak ve ortaya koymasını sağlayacak şekilde etkili kullanmayı öğretmek;

Kişiyi, bilindışı alanını keşfetmeye ve dönüştürmeye devam edeceği basit yöntemleri eğitim sırasında tamamen kavrar ve kullanır hale getirmek;
Kişiye dış faktörlerin iniş ve çıkışlarından bağımsız şekilde dengede, motive ve iyi olma halini öğretmek.
Eğitimlerin metodolojisi;

 İçsel farkındalık çalışmaları, kişiye özel uygulamalar, anahtar telkinler, müzikler, psikolojinin yeniçağ ekollerindeki pratik yöntem ve teknikler içermektedir.
Süreçlerde kişinin özel alanına maksimum saygı ve özen gösterilir; güvende olma hissi zorlanmaz.
Eğitimlerimiz neticesinde katılımcılar;

Durumlar karşısında tepki vermekten, yanıt verebilmeye;

Dış faktörleri yargılamaktan … kendine, başkalarına ve hayata yönelik bütünsel bir farkındalığa;

Hayatta kalmaya çalışandan … öğrenen, dönüşen, motivasyonu koruyabilen bir çalışan olarak hayata ve işe bağlılığa kalıcı bir geçiş yaparlar.

Kurumun ihtiyaçları  doğrultusunda eğitimler yarım gün, 1 tam gün veya 2 tam gün şeklinde modüler olarak düzenlenebilmektedir.

Eğitmen Gülferi Yıldırım

Satın Al